bodemdaling_woerden_header-6

Partners

Initiatiefnemers

De Regio Deal bodemdaling Groene Hart is een samenwerking van het Rijk en 8 regionale overheden.

Project- en kennispartners

De onderstaande initiatiefnemers werken nauw samen met diverse project- en kennispartners.