land_header

Land

Op het land

De bodem in het Groene Hart bestaat voor een groot deel uit veengrond. Door droge zomers, landbouw en ontwatering zakt de bodem. Het waterpeil en de bodem zakken op sommige plekken zo ver dat de druk van onderop te groot wordt en er zout water naar boven komt. Hierdoor is landbouw soms niet meer mogelijk en ontstaat behoefte aan vernieuwd ondernemerschap voor agrarische bedrijven.

Daarnaast oxideert het veen wat weer zorgt voor een grotere CO₂-uitstoot, wat weer gevolgen heeft voor het milieu. We willen nieuwe en duurzame ‘bodemdalingsbestendige’ verdienmodellen ontwikkelen voor agrariërs in veengebieden. Zo kunnen we het gebied ook in de toekomst nog benutten voor agrarisch of recreatief ondernemerschap. Daarnaast willen we ook de klimaatdoelen van verminderde CO₂ uitstoot bereiken. In verschillende trajecten wordt al gewerkt aan klimaatmaatregelen, zoals de toepassing van onderwaterdrainage en CO₂-reductie in veengebieden. Het doel is om de ervaringen en resultaten daarvan met inwoners en ondernemers in het Groene Hart te delen.

Op welke manieren we vernieuwd ondernemerschap en een daling van de CO₂-uitstoot het best kunnen bereiken, willen we helder krijgen in verschillende projecten. Hieronder staan de deelnemende projecten.

Projecten op het land

nieuwsbrief-rdbgh_artikel-restveen_land-restveen-in-transitie
Projectsoort: Land

Restveengebied in transitie (2)

Het Restveengebied rondom Moordrecht is gelegen in het laagste deel van de Zuidplaspolder - de …
Lees meer
nieuwsbrief_rdbgh_nieuwsbriefartikel-polder-bloemendaal_land-polder-bloemendaal
Projectsoort: Land

Bodemdaling Polder Bloemendaal (2)

In 2017 is de Stichting Weids Bloemendaal opgericht. De Stichting heeft als doel het …
Lees meer
polder-bloemendaal_750
Projectsoort: Land

Bodemdaling Polder Bloemendaal

Stichting Weids Bloemendaal gaat het project ‘bodemdaling Polder Bloemendaal’ uitvoeren. Dit …
Lees meer
project-43
Projectsoort: Land

Actualisatie en uitbreiding van het meetnetwerk in Zegveld

Het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide (CO2) en andere broeikasgassen in het …
Lees meer
40-lca-lisdodde
Projectsoort: Land

Lisdodde, certificering voor marktkansen

Natte teelt, ofwel ‘boeren op land met een hoog waterpeil’, vraagt om een heel andere …
Lees meer
0009_vb-20181010-1546
Projectsoort: Land

Veenboeren in Beweging

Dit project onderzoekt hoe zonne-energielandschappen een bijdrage kunnen leveren aan het …
Lees meer
23-platformfunctie-vic
Projectsoort: Land

Veenweiden Innovatiecentrum Zegveld

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) is aanjager voor innovaties en werkt aan thema’s die zijn …
Lees meer
18-dialoog-transitie-opgave-bodemdalingsgevoelig-gebied-nuffield
Projectsoort: Land

Versterken van dialoog transitie veenweidegebied via onderwijs

Het veenweide gebied in het Groene Hart staat voor een grote transitie opgave. Innovatieve …
Lees meer
17-boeren-bij-hoog-water
Projectsoort: Land

Living Lab Boeren op Hoog water

Om bodemdaling van het veenweidegebied tegen te gaan, kan het grondwaterpeil worden verhoogd. Maar …
Lees meer
20-ontwerpen-aan-lange-termijn-perspectief-bij-veranderd-landgebruik
Projectsoort: Land

Ontwerpen lange termijn perspectief

Gestuurd door bodemdaling, CO2-reductie en de zoetwatervraag staat het veenweidegebied voor een …
Lees meer
3-proeftuin-krimpenerwaard
Projectsoort: Land

Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap. Bodemdaling en …
Lees meer
15a-restveen-in-transitie
Projectsoort: Land

Restveengebied in transitie

Het restveengebied in gemeente Zuidplas was voorheen een klassiek agrarisch veenweidelandschap. …
Lees meer
1a-veen-voer-en-verder
Projectsoort: Land

Veen, Voer en Verder II

Het voorkomen van verdere bodemdaling is belangrijk. Een oplossing kan natte teelt zijn. In 2015 is …
Lees meer