stad_1900x950-4

Stad

In de stad

De bodemdaling heeft gevolgen voor steden en hun omgeving. Hier zorgen verzakkingen voor problemen in de openbare ruimte. Denk aan scheuren of kuilen in het wegdek en kapotte riolering. Om de openbare ruimte veilig te houden, moeten overheden extra geld reserveren voor het ophogen en funderen van de infrastructuur.

Stad

Ook individuele bewoners of bedrijven kunnen te maken krijgen met hoge kosten als de paalfundering van hun pand rot blijkt door droogstand. We willen weten hoe we met die situaties moeten omgaan, maar ook alternatieven bieden door nieuwe technische oplossingen aan te dragen voor toekomstbestendig bouwen en wonen. Het doel is om bewoners, bedrijven en overheden in stedelijk gebied mogelijkheden te bieden hoe zij zelf kunnen omgaan met de effecten van bodemdaling. Een deel van de projecten van de Regio Deal bodemdaling Groene Hart richt zich op het vinden van de beste oplossingen.

Hoe zorgen we ervoor dat de inrichting van de openbare ruimte van goede kwaliteit en betaalbaar blijft? Hoe kun je bijvoorbeeld schappelijke leningen organiseren voor funderingsherstel bij particuliere woningen? En welke manieren van woningfundering zijn toekomstbestendig in veengebied? Op deze en andere vragen zoeken onderstaande projecten een antwoord.