bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Lisdodde, certificering voor marktkansen

ProjectsoortLand
IndienerVeenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Natte teelt, ofwel ‘boeren op land met een hoog waterpeil’, vraagt om een heel andere bedrijfsvoering. Met bijvoorbeeld nieuwe gewassen die bestand zijn tegen een hoog waterpeil, zoals riet, lisdodde, miscanthus/wilde rijst en wilg.

40-lca-lisdodde

De teelt van lisdodde lijkt de meeste potentie te hebben en kan als ruwvoer voor runderen of als vezels voor bouwmaterialen gebruikt worden. Dit project wil de kosten en opbrengsten van de productie van lisdodde onderzoeken. Ook wil het een gecertificeerd label leveren voor lisdodde als basisproduct.

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Tim Selders

Projectenoverzicht Land