bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Ontwerpen lange termijn perspectief

ProjectsoortLand
IndienerProvincie Utrecht

Gestuurd door bodemdaling, CO2-reductie en de zoetwatervraag staat het veenweidegebied voor een ingrijpende overgang naar een ander landgebruik. Doel is om het gebied duurzaam te ontwikkelen op een manier die past bij het landschap en de identiteit van het Groene Hart.

20-ontwerpen-aan-lange-termijn-perspectief-bij-veranderd-landgebruik

Om tot handelingsperspectief te komen voor beleidsmakers en belanghebbenden richting Omgevingsvisies, moet er een langetermijnvisie worden vastgesteld. Dit project levert daar de bouwstenen voor. Geholpen door een unieke samenwerking tussen kennisinstellingen, de bestuurlijke samenwerking van drie provincies, ministerie van Binnenlandse Zaken, gemeenten en waterschappen, betrokken grondgebruikers (agrariërs) én het onafhankelijk advies van de PARKS.

Partners

Programma bureau Groene Hart, WER Economic Research, Deltares, PBL, Waterschappen Groene Hart, Provincie Zuid-Holland, Provincie Noord-Holland, Ministerie BZK

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Patricia Braaksma

Projectenoverzicht Land