bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Proeftuin trots op de krimpenerwaard

ProjectsoortLand
IndienerGemeente Krimpenerwaard

In de Krimpenerwaard beheren melkveehouders een bijzonder cultuurlandschap. Bodemdaling en klimaatverandering, maar ook veranderende consumentenwensen en de wereldmarkt vragen om een verandering die hun bedrijf toekomstbestendig maakt en het oorspronkelijke landschap in stand houdt.

3-proeftuin-krimpenerwaard
  1. Schetsen transitie Krimpenerwaard: toekomstbeelden van de landbouw dat bodemdaling tegengaat.
  2. Veenverrijking met klei: onderzoek op haalbaarheid van klei op veengrond en de snelheid van adaptatie.
  3. Grip op draagkracht: welke grasrassen en welk management van boeren kunnen de draagkracht van veengrond verbeteren.
  4. Adaptief weiden in veenweidegebied: metingen bij koeien en in de bodem bij een grondwaterstand van 25 cm onder het maaiveld, in een roterend standweidensysteem.
  5. Passende koe in een passende waard: zoektocht naar een koe die past bij de bedrijfstypen van veenweiden van de toekomst.
  6. Monitoring adaptief watermanagement: via een proefperceel met peil gestuurde waterinfiltratie monitoren van gebruikservaringen van ondernemers.
  7. Pilot Vormgeven aan adaptieve landbouw in de Krimpenerwaard: het managen van veranderingsprocessen van de landbouw in de Krimpenerwaard. In de praktijk ‘Mijn Koers’ genaamd.
  8. Weidebuffet met kruiden: screenen van graskruidenmengsels en het beheer ervan voor veenweiden, zonder noodzaak van intensieve grondbewerking.

Resultaat

De 4 jaar Proeftuin Trots op de Krimpenerwaard zit erop. Er is veel technische kennis en ervaring opgedaan over o.a adaptieve veehouderij, graslandbeheer en watermanagement. Dit heeft er toe geleid dat veenverrijking met klei en waterinfiltratie gedragen maatregelen zijn die onderdeel zijn van een grootschaligere aanpak in zogenaamde gebiedsprocessen. Daarnaast is het Mijn Koers traject van de Proeftuin een waardevol hulpmiddel voor agrariërs om keuzes te kunnen maken voor de toekomst. Waar wil ik naartoe? Maar vooral ook kijken naar wat past bij mij als mens en ondernemer en waar word ik gelukkig van? En de stappen die daarvoor nodig zijn. Alle projectdata en kaartmateriaal die gebruikt en voortgekomen zijn uit de Proeftuin zijn beschikbaar voor iedereen via waardedata.nl.

Partners

Veenweiden Innovatiecentrum (VIC), Provincie Zuid-Holland, Ondernemers in de Krimpenerwaard

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Anneloes Visser

Projectenoverzicht Land