bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Restveengebied in transitie

ProjectsoortLand
IndienerHoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK)

Het restveengebied in gemeente Zuidplas was voorheen een klassiek agrarisch veenweidelandschap. Inmiddels ligt het zo laag dat de bodem instabiel is en daardoor scheurt/open barst. De bodemdaling kan alleen tijdelijk worden tegengegaan en het grondwaterpeil kan hier niet worden aangepast aan de daling.

15-restveen-in-transitie-2

Dat vraagt om een andere, langer houdbare vorm van landgebruik. Eerder onderzoek gaf daar al mogelijkheden voor aan. Dit projectplan focust met verschillende pilots op de eerste stap in de overgang naar een toekomstbestendig multifunctioneel landschap met natuur- en waterfuncties. Met een andere wijze van landgebruik en nieuw verdienmodel voor de eigenaren.

Partners

Provincie Zuid-Holland, Zuidplas, BIG5

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Jeroen Grutters

Projectenoverzicht Land