bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Restveengebied in transitie (2)

ProjectsoortLand

Het Restveengebied rondom Moordrecht is gelegen in het laagste deel van de Zuidplaspolder - de
diepste polder van Nederland. Om de bodem niet nog verder te laten zakken wordt de grondwaterstand al enkele jaren hoog gehouden met als gevolg dat de bodem drassig is geworden. Met het peilbesluit van afgelopen jaar wordt het peil van het oppervlaktewater gefixeerd op huidige peil. Dat is een blijvende beperking voor de melkveehouderij in het gebied en de beperking neemt toe in de komende jaren omdat de bodem langzaam blijft dalen.

Samenwerken

In het project Restveen in transitie werken de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en de gemeente Zuidplas samen aan de transitie van een agrarisch veenweidelandschap naar een beleefbaar nat natuurgebied. Het landschap zal straks agrarisch aandoen, de inrichting en het beheer worden aangepast op meer biodiversiteit met ruimte voor recreatie. Ook wordt er gekeken naar het aanleggen van een zonneveld ten behoeve van energieopwekking. Er blijft ruimte voor één of twee natuurboerderijen. De agrarisch ondernemers krijgen de mogelijkheid om te verplaatsen, een andere invulling van hun bedrijf te kiezen of om in het uiterste geval te stoppen.

nieuwsbrief-rdbgh_artikel-restveen_land-restveen-in-transitie

Een vliegende start

De inzet is om de transitie te verankeren in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) zodat de middelen beschikbaar zijn om de agrarisch ondernemers een keuze te bieden voor de toekomst van hun agrarische onderneming. De bijdrage vanuit de Regio Deal heeft het mogelijk gemaakt om voorbereidende stappen in die richting te zetten. Het project heeft zo na afronding van de Regio Deal een vliegende start binnen NPLG. Het proces van de transitie zal naar verwachting tien jaar of langer in beslag nemen.

Projectenoverzicht Land