bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Veen, Voer en Verder II

ProjectsoortLand
IndienerVeenweiden Innovatiecentrum (VIC)

Het voorkomen van verdere bodemdaling is belangrijk. Een oplossing kan natte teelt zijn. In 2015 is het Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) op de locatie Zegveld gestart met het project Veen, voer en verder, een veldexperiment met meerdere natte teelten: riet, lisdodde, miscanthus/wilde rijst en wilg.

1a-veen-voer-en-verder

Dat gebeurt in samenwerking met het Louis Bolk Instituut, Radboud Universiteit en KTC Zegveld. Daaruit blijkt dat lisdodde de meeste potentie heeft. Om meer specifieke vragen te kunnen beantwoorden over dit gewas, wordt een 2e fase opgestart, over de periode 2019-2020. Met onderzoek naar het langetermijneffect van natte lisdoddeteelt op bodem, water en broeikasgasemissies, hoe een teelt in stand moet worden gehouden en wat de opbrengsten kunnen zijn. Ook worden er nieuwe methoden van teelt en enkele andere gewassen getest. Uiteindelijk moet duidelijk worden of natte teelt een alternatief kan zijn voor het huidige grondgebruik in het veenweidegebied. Waarbij bodemdaling wordt gestopt, broeikasgasemissies worden beperkt en tegelijkertijd de economie van het gebied wordt verbreed en de duurzaamheid van het gebied vergroot.

Partners

Louis Bolk Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen, Coöperatie KTC Zegveld, Gemeente Krimpenerwaard, Provincie Utrecht

Contact

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met de projectleider Frank Lenssinck

Projectenoverzicht Land