bodemdaling_woerden_header-6

Project

Projectenoverzicht Land

Versterken van dialoog transitie veenweidegebied via onderwijs

ProjectsoortLand
IndienerProvincie Utrecht

Het veenweide gebied in het Groene Hart staat voor een grote transitie opgave. Innovatieve ondernemers zijn een belangrijke schakel voor een succesvolle transitie naar bodemdaling- en toekomstbestendige landbouw in het veengebied. Zij zijn op zoek naar oplossingen en antwoorden om een gezond bedrijf te hebben, te houden en/of over te nemen.

18-dialoog-transitie-opgave-bodemdalingsgevoelig-gebied-nuffield

De dialoog over bodemdaling en overige landelijk gebied thema’s speelt op verschillende niveaus binnen de landbouwsector, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en bij de overheden op het niveau van beleidsmakers en bestuurders. Er gebeurt al het nodige maar met de voorgenomen activiteiten wordt op een aanvullende wijze invulling gegeven aan de noodzakelijke transitie in het landelijk gebied. Het project is gericht op het stimuleren van een meer innovatieve generatie boeren en bestaat uit twee onderdelen: het Nuffield-scolarship en het starten met het opbouwen van het onderwijs-curriculum.

De doelstelling van het Nuffield -scolarship is om praktische agrarische kennis- en managementvaardigheden te vergroten. De scholarships geven ondernemers de mogelijkheid om hun kennis te vergroten, door te leren en studeren in landen die het beste bij het gekozen onderwerp van de studie passen. Daarnaast versterken de scholars de onderlinge kennisband tussen agrarische ondernemers in de landen die ze bezoeken. Eenmaal terug in Nederland wordt er van de scholars verwacht dat ze actief hun kennis verspreiden onder agrarische ondernemers en een bredere doelgroep.

De doelstelling van het onderdeel Onderwijs is het versterken van het onderwijs curriculum in het middelbaar en hoger agrarisch onderwijs op het gebied van veenweideproblematiek. Toekomstige agrariërs worden zich dan meer bewust van de maatschappelijke opgaven die spelen, welke handelingsperspectieven er zijn of welke nog ontwikkeld moeten worden en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Het sterkt hen bij het formuleren van een visie over de eigen toekomst en het eigenaarschap om zelf maatregelen op hun bedrijf en in hun polder door te voeren.

Beide doelen zijn gericht op het stimuleren van de transitie in het waterbeheer, het bodem- en landgebruik en verdienmodellen voor een toekomstbestendig en economisch vitaal veenweidegebied.

Partners

Het onderdeel Onderwijs wordt uitgevoerd in samenwerking met het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, het ministerie van LNV, VIC Zegveld, Aeres (HBO/MBO Dronten, Barneveld, Leeuwarden), Yuverta Houten, Clusius Alkmaar

Wilt u meer weten over dit project, neem dan contact op met Marlies Feringa-Boon

Projectenoverzicht Land