bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Meetnetwerk Zegveld heeft nalatenschap voor de toekomst

Datum30 april 2020

Op basis van een interview met Gilles Erkens, Deltares

Gilles Erkens werkt als geoloog / onderzoeker bij Deltares aan het project ‘Actualisatie en uitbreiding meetnetwerk Zegveld’. Hij doet dat samen met Wageningen Environmental Research. Erkens: “We bouwen een meetnetwerk, dat echt een nalatenschap heeft voor de toekomst.”

foto-meetnetwerk-zegveld_web

“Dit project biedt inzicht in de mate van bodemdaling in landelijk gebied. Ook geeft het inzicht in wat de relatie is tussen bodemdaling en broeikasgassenuitstoot. Daarnaast meten we ook wat de effecten zijn van verschillende maatregelen die we toepassen, zoals onderwaterdrainage. Het project is opgelijnd met het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV), dat met behulp van klimaatgelden is opgestart. In het Klimaatakkoord is het beperken van CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel. Voor veenweiden is een uitstootreductie van 1,0 Mton per jaar in 2030 vastgelegd. Het project in Zegveld biedt inzicht in de huidige uitstoot in veenweidegebied en wat de effecten zijn van verschillende maatregelen tegen bodemdaling op broeikasgasuitstoot.

We zijn al vrij ver in het project. Sommige meetinstrumenten staan er al langer, dus de data lopen al langer binnen. De analyse ervan gaat nog plaatsvinden. Dat is ook een groot onderdeel van het project. We verwachten de resultaten aan het eind van de looptijd van de Regio Deal.

De meerwaarde om dit als een project in de Regio Deal te hebben, is dat het kennis ontwikkelt om echt een handelingsperspectief te kunnen bewerkstelligen voor de toekomst. Dat is een van de doelen van De Regio Deal. We bouwen een meetnetwerk, dat echt een nalatenschap heeft voor de toekomst. Na afloop van de Regio Deal wordt de meetlocatie Zegveld onderdeel van een nog te installeren landelijk meetnetwerk bodemdaling en broeikasgasemissies in het veenweidegebied. Het is van grote meerwaarde dat het Rijk, door middel van deze Regio Deal, dergelijk meetnetwerken mede financiert.

Ik ben nieuwsgierig naar alle resultaten die gemeten gaan worden. Bijvoorbeeld het IGRS meetstation, dat de diepere zandlagen meet. Die zouden vrij stabiel moeten zijn, maar ik ben benieuwd naar hoeveel de zandlaag uiteindelijk toch daalt of misschien zelfs kortstondig stijgt. En ik ben ook benieuwd naar de relatie tussen broeikasgassenuitstoot en bodemdaling. Het is heel goed dat we die nu echt uitgebreid aan het meten zijn.”

meetstation_2_800px
Nieuwsoverzicht