bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Van Drijvend Bouwen naar Bodemdalingsbestendige Nieuwbouw

Datum11 oktober 2023

Beheer en onderhoud van infrastructuur op een slappe bodem is twee keer zo duur als op vaste grond zoals klei en zand. Dat vraagt om een andere manier waarop wij onze wijken ontwerpen en om innovatieve technieken.

Vaak bestaat de angst dat deze nieuwe manier van werken duurder is in de investering en niet kan worden terugverdiend. Ook is er onvoldoende kennis over deze nieuwe manier van ontwerpen en de eigenschappen van de nieuwe technieken. Een van die werkwijzen is drijvend bouwen. Een drijvende wijk is in de basis een bodemdalings- en klimaatbestendig ontwerp en heeft grote voordelen ten opzichte van andere manieren waarop wij onze wijken ontwerpen. In het project Drijvend Bouwen 1.0 is met steun van de Regio Deal de haalbaarheid van drijvend bouwen in de gemeente Woerden onderzocht, met positieve conclusies. Financieel lijkt een drijvende wijk haalbaar en de gemeente ziet de maatschappelijke meerwaarde van het investeren in een drijvende wijk. Om deze innovatieve techniek in de praktijk te kunnen toepassen heeft het vervolgproject Drijvend Bouwen 2.0 onderzocht of er nog weerstanden of vragen zijn bij gemeenten en ontwikkelaars. Ook is in kaart gebracht of provincies en andere overheden nog aanpassingen moeten doorvoeren in hun wet- en regelgeving om drijvend bouwen mogelijk te maken. Onlangs is besloten de nog beschikbare middelen in te zetten voor het onderzoek ‘Bodemdalingbestendige nieuwbouw’ van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen.

nieuwsbrief_rdbgh_stad_drijvend-bouwen_750
Nieuwsoverzicht