bodemdaling_woerden_header-6

Nieuws

Nieuwsoverzicht

Voortzetting drijvend bouwen onderzoek

Datum12 december 2019

Grote delen van de ondergrond van Gemeente Woerden bestaan uit slappe klei of veenlagen. De levensduur van infrastructuur en andere openbare ruimte op deze slappe grond is vaak kort. Daardoor moet de gemeente vaker terugkomen voor onderhoud en reconstructies. Dit kost extra geld en bovendien brengen reconstructies overlast met zich mee voor inwoners en ondernemers. Daarnaast verandert het klimaat. Langdurige droogte en hevige regen vereisen een flexibel watersysteem dat in staat is piekbuien te bergen en water op te slaan. Het is daarom belangrijk in te zetten op een bodemdalings- en klimaatbestendige inrichting van de omgeving.

drijvend-bouwen_woerden_vogelvlucht

Een drijvende wijk is in de basis een bodemdalings- en klimaatbestendig ontwerp. Het heeft grote voordelen ten opzichte van andere funderingstechnieken. Een drijvende wijk heeft het vermogen om mee te bewegen met peilwijzigingen en is daarmee geschikt voor een zettingsgevoelige omgeving. Door de aanwezigheid van veel water en groen is een drijvende wijk ook zeer klimaatbestendig. Daarom is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een drijvende wijk in het veenweidegebied (slappe bodem). Hierbij hebben wij gekeken naar ruimtelijke inpassing, techniek, kosten, planeconomie en wetgeving. Een aantal aspecten zoals samenwerking tussen de diverse partners, de aansluiting tussen vaste en drijvende wijkonderdelen en waterkwaliteit kregen extra aandacht.

Financieel lijkt een drijvende wijk haalbaar mits de ontwikkelende partij en de gemeente afspraken maken hoe besparingen in beheer en onderhoud in de toekomst kunnen worden verrekend in de ontwikkelingsfase. Naast de financiële argumentatie, ziet de gemeente maatschappelijke meerwaarde om te investeren in een drijvende wijk: minder omgevingsoverlast door reconstructies aan de openbare ruimte, een klimaatbestendige inrichting, bijdragen aan duurzaamheidsambities en een gezonde leefomgeving.

In het vervolgonderzoek gaat de gemeente samen met de partners van de Regio Deal Bodemdaling nog openstaande (governance)vraagstukken onderzoeken en proberen partners te prikkelen mee te denken met het concept van een drijvende wijk.

Nieuwsoverzicht